Centrum informačných a komunikačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline je informačné, špecializované odborné a školiace pracovisko pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií. Úlohou centra je koordinácia, integrácia a uplatňovanie informačných a komunikačných technológií v prostredí univerzity a v prepojení na informačné systémy rezortu školstva. Spolupracuje s fakultami a ďalšími odbornými pracoviskami Žilinskej univerzity v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Sekretariát: 2. poschodie bloku AD, tel: 041/513 1840, e-mail: CentrumIKT@uniza.sk

Podpora IKT - HELPDESK: miestnosť AA018, tel: 041/513 1717, web: helpdesk.uniza.sk

Abecedný zoznam zamestnancov Centra IKT

Dobeš Vladislav Ing. ladislav.dobes@uniza.sk+421 41 513 1848AD 211
Dudjaková Žaneta Ing. zaneta.dudjakova@uniza.sk+421 41 513 3482BG 105
Ďurec Róbert Ing. robert.durec@uniza.sk+421 41 513 1712AD 203
Formanek Matúš PhDr. PhD.matus.formanek@uniza.sk, matus.formanek@fhv.uniza.041/5131852 CEIKT,5136356 FHVAD 208
Fraňo Peter Ing. PhD.peter.frano@uniza.sk+421 41 513 1844AD 215
Glos Igor Ing. igor.glos@uniza.sk+421 41 513 1715AA 018
Hrabovský Emil Ing. emil.hrabovsky@uniza.sk+421 41 513 1713AD205
Hudecová Jana Ing. PhD.jana.hudecova@uniza.sk+421 41 513 1847AD213
Hvizdák Michal Ing. michal.hvizdak@uniza.sk+421 41 513 1843AD 210
Chochúľ Martin Ing. martin.chochul@uniza.sk+421 41 513 1845AD211
Kojdjak Ľuboš Ing. lubos.kojdjak@uniza.sk+421 41 513 1851+421 907 854 838vedúci oddelenia
Križalkovič Puškášová Katarína katarina.krizalkovic@uniza.sk+421 41 513 1840AD2016
Krnáč Branislav Ing. PhD.branislav.krnac@uniza.sk+421 41 513 1713AD 205
Ladecký Ľubomír lubomir.ladecky@uniza.sk+421 41 513 3483BG 103+421 902 622 337
Malacký Peter Ing. peter.malacky@uniza.sk+421 41 513 1857AD 213
Matula Martin Ing. PhD.martin.matula@uniza.sk+421 41 513 1846AD 215
Orenič Róbert Ing. robert.orenic@uniza.sk+421 41 513 1714AD 207+421 905 388 208vedúci oddelenia
Pekárová Janka janka.pekarova@uniza.sk+421 41 513 3482BG 105
Pitek Pavol Ing. technik@uniza.sk+421 41 513 3481BG 106
Pňaček Tomáš Ing. tomas.pnacek@uniza.sk+421 41 513 1713AD 205
Podhora Pavol Ing. pavol.podhora@uniza.sk+421 41 513 1850AD 218+421 905 607 890riaditeľ
Skála Martin Ing. martin.skala@uniza.sk+421 41 513 1849AA 018
Slaninková Ilona ilona.slaninkova@uniza.sk+421 41 513 1859AD 214
Šimáková Margita Ing. margita.simakova@uniza.sk+421 41 513 1856AD 209
Šimánek Zdeněk Ing. zdenek.simanek@uniza.sk+421 41 513 3483BG 103
Tabak Milan Ing. milan.tabak@uniza.sk+421 41 513 1855AD 217+421 905 352 882vedúci oddelenia
Tabaková Zuzana Ing. zuzana.tabakova@uniza.sk041/513AA 018
Turský Ján Ing. jan.tursky@uniza.sk+421 41 513 3481BG 106

Odkazy na webstránky

Preukazy študentov a zamestnancov na ŽU      Softvérové licencie      Virtuálna prehliadka po univerzite      Info o sieťových službách - ŽU Wiki      Uniza Network Management System