Centrum informačných a komunikačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline je informačné, špecializované odborné a školiace pracovisko pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií. Úlohou centra je koordinácia, integrácia a uplatňovanie informačných a komunikačných technológií v prostredí univerzity a v prepojení na informačné systémy rezortu školstva. Spolupracuje s fakultami a ďalšími odbornými pracoviskami Žilinskej univerzity v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Sekretariát: 2. poschodie bloku AD, tel: 041/513 1840, e-mail: CentrumIKT@uniza.sk

Podpora IKT - HELPDESK: miestnosť AA018, tel: 041/513 1717, web: helpdesk.uniza.sk

Abecedný zoznam zamestnancov Centra IKT

Dobeš Vladislav Ing. ladislav.dobes@uniza.sk+421 41 513 1848AD 211
Dudjaková Žaneta Ing. zaneta.dudjakova@uniza.sk+421 41 513 3482BG 105
Ďurec Róbert Ing. robert.durec@uniza.sk+421 41 513 1712AD 203
Fraňo Peter Ing. PhD.peter.frano@uniza.sk+421 41 513 1844AD 215+421 905 724 415
Ftorek Pavol pavol.ftorek@uniza.sk+421 41 513 3483BG 103
Glos Igor Ing. igor.glos@uniza.sk+421 41 513 1715AA 018
Hrabovský Emil Ing. emil.hrabovsky@uniza.sk+421 41 513 1713AD 205
Hudecová Jana Ing. PhD.jana.hudecova@uniza.sk+421 41 513 1847AD 213+421 918 846 593
Hvizdák Michal Ing. michal.hvizdak@uniza.sk+421 41 513 1843AD 210+421 905 348 927
Chochúľ Martin Ing. martin.chochul@uniza.sk+421 41 513 1845AD 211
Kojdjak Ľuboš Ing. lubos.kojdjak@uniza.sk+421 41 513 1851+421 907 854 838
Križalkovič Puškášová Katarína katarina.krizalkovic@uniza.sk+421 41 513 1840
Krnáč Branislav Ing. PhD.branislav.krnac@uniza.sk+421 41 513 1713AD 205+421 911 083 377
Malacký Peter Ing. peter.malacky@uniza.sk+421 41 513 1857AD 213+421 905 724 454
Matula Martin Ing. PhD.martin.matula@uniza.sk+421 41 513 1846AD 209
Orenič Róbert Ing. robert.orenic@uniza.sk+421 41 513 1714AD 207+421 905 388 208
Podhora Pavol Ing. pavol.podhora@uniza.sk+421 41 513 1850AD 218+421 905 607 890
Prívara Martin Ing. martin.privara@uniza.sk+421 41 513 1842AD 208
Skála Martin Ing. martin.skala@uniza.sk+421 41 513 1849AA 018
Slaninková Ilona ilona.slaninkova@uniza.sk+421 41 513 1859AD 214
Šimáková Margita Ing. margita.simakova@uniza.sk+421 41 513 1856AD 209
Šimánek Zdeněk Ing. zdenek.simanek@uniza.sk+421 41 513 1854AD 206
Šťastná Eva Ing. eva.stastna@uniza.sk+421 41 513 1840AD216
Tabak Milan Ing. milan.tabak@uniza.sk+421 41 513 1855AD 217+421 905 352 882
Tamaši Peter peter.tamasi@uniza.sk+421 41 513 3483BG 105
Turský Ján Ing. jan.tursky@uniza.sk+421 41 513 3481BG 106

Odkazy na webstránky

Preukazy študentov a zamestnancov      Softvérové licencie      Virtuálna prehliadka po univerzite      Info o sieťových službách      Uniza Network Management System